TEAM
快樂籃球
COACH:
CAPTAIN:
GAME WIN DRAW LOSE POINTS POSITION
26 16 0 10 58 4
TEAM ROSTER
No. PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION
0 WONG CHUN LOK 0cm 0kg
0 TANG YIU NAM 0cm 0kg
0 LEE JASON CHI YEUNG 0cm 0kg
1 LEUNG CHO YAU 0cm 0kg
2 WONG NICHOLAS 0cm 0kg
6 CHAN PO YIU 0cm 0kg
7 CHUNG WAI HO, MICHAEL 0cm 0kg
8 LAU CHI HIN 0cm 0kg
10 LAW HING CHOR 0cm 0kg
11 NG CHI CHO 0cm 0kg
14 FUNG SIU TAK 0cm 0kg
14 MAK WAI LUN 0cm 0kg
19 TSUI TIK MAN 0cm 0kg
28 LUI CHEUK WING 0cm 0kg
33 YU PAK LUN, LARRY 0cm 0kg
61 TUNG YIN TAK, JUSTIN 0cm 0kg
71 SIT MING YEUNG 0cm 0kg
SCHEDULE/RESULTS
FINAL
U2
38
 
47
青衣體育館B場
FINAL
51
 
37
青衣西南體育館A場
FINAL
35
 
31
楊屋道體育館A場
FINAL
28
 
42
楊屋道體育館A場
FINAL
60
 
48
荃景圍體育館
FINAL
62
 
51
楊屋道體育館A場
FINAL
39
 
33
楊屋道體育館A場
FINAL
31
 
38
楊屋道體育館A場
FINAL
43
 
21
青衣體育館B場
FINAL
57
 
30
楊屋道體育館A場
FINAL
44
 
58
荃灣體育館副場
FINAL
0
 
20
北葵涌鄧肇堅體育館B場
FINAL
45
 
35
荃景圍體育館
FINAL
19
 
49
林士德體育館A場
FINAL
31
 
36
荃景圍體育館
FINAL
43
 
40
TSA
荃景圍體育館
FINAL
SFB
45
 
24
青衣體育館B場
FINAL
20
 
26
青衣體育館B場
FINAL
31
 
44
青衣體育館B場
FINAL
39
 
43
青衣體育館A場
FINAL
38
 
29
荃景圍體育館
FINAL
SFB
38
 
28
青衣體育館B場
FINAL
21
 
39
荃景圍體育館
FINAL
35
 
42
荃景圍體育館
FINAL
33
 
31
荃景圍體育館
FINAL
45
 
24
荃景圍體育館
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.