TEAM
13張
COACH:
CAPTAIN:
GAME WIN DRAW LOSE POINTS POSITION
4 0 1 3 5 7
TEAM ROSTER
No. PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION
0 TSANG CHI HAU 0cm 0kg
1 LAM KA HEI 0cm 0kg
2 LAM KA SHING 0cm 0kg
3 TSE KA CHUN 0cm 0kg
5 WONG CHUN SHING 0cm 0kg
6 TSANG KI CHIT 0cm 0kg
7 NG CHI YAN 0cm 0kg
8 TSE IP KI 0cm 0kg
10 HUI WANG FUNG 0cm 0kg
11 TSANG WAI TAK 0cm 0kg
12 NGAN CHEUK PAN 0cm 0kg
18 NG KA YIU 0cm 0kg
24 LAU TSZ HIN 0cm 0kg
28 IP KA WAI 0cm 0kg
34 YAU YIN CHIU 0cm 0kg
48 FUNG TSZ WAI 0cm 0kg
87 FUNG TSZ HONG 0cm 0kg
SCHEDULE/RESULTS
FINAL
49
 
43
楊屋道體育館A場
FINAL
55
 
50
荃景圍體育館
FINAL
47
 
47
荃景圍體育館
FINAL
45
 
36
青衣體育館B場
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.