TEAM
THE LPS
COACH:
CAPTAIN:
GAME WIN DRAW LOSE POINTS POSITION
47 32 1 14 112 2
TEAM ROSTER
No. PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION
3 FONG TSZ LUNG 0cm 0kg
4 TIU CHEUK WAI 0cm 0kg
8 LAI HIU PANG 0cm 0kg
9 LEUNG TAK SAN 0cm 0kg
11 TAM YIU CHEONG 0cm 0kg
20 KU CHI HANG 0cm 0kg
26 MAU HOI TUNG 0cm 0kg
29 CHEUNG HANG YU 0cm 0kg
33 CHEUNG TAK HIM 0cm 0kg
34 FOK TSZ CHUNG 0cm 0kg
49 TSE FEI YIU 0cm 0kg
67 CHAN KIN KONG 0cm 0kg
74 CHONG CHO TAK 0cm 0kg
88 YEUNG WAN CHUN 0cm 0kg
SCHEDULE/RESULTS
FINAL
26
 
67
青衣體育館B場
FINAL
39
 
48
楊屋道體育館A場
FINAL
33
 
39
楊屋道體育館A場
FINAL
42
 
30
楊屋道體育館A場
FINAL
53
 
39
青衣西南體育館B場
FINAL
58
 
33
青衣體育館B場
FINAL
0
 
20
青衣西南體育館A場
FINAL
47
 
39
北葵涌鄧肇堅體育館A場
FINAL
49
 
38
荃灣體育館副場
FINAL
47
 
49
荃景圍體育館
FINAL
60
 
29
青衣體育館B場
FINAL
40
 
48
青衣體育館B場
FINAL
47
 
57
荃景圍體育館
FINAL
45
 
35
青衣體育館B場
FINAL
37
 
35
青衣體育館B場
FINAL
42
 
47
青衣體育館B場
FINAL
51
 
60
荃景圍體育館
FINAL
47
 
43
D4
荃景圍體育館
FINAL
54
 
38
荃景圍體育館
FINAL
35
 
48
荃景圍體育館
FINAL
50
 
36
林士德體育館A場
FINAL
48
 
51
荃景圍體育館
FINAL
42
 
54
荃景圍體育館
FINAL
43
 
22
青衣體育館B場
FINAL
22
 
49
青衣體育館B場
FINAL
39
 
39
荃景圍體育館
FINAL
42
 
53
荃景圍體育館
FINAL
52
 
38
青衣體育館B場
FINAL
40
 
45
青衣體育館B場
FINAL
40
 
60
青衣體育館B場
FINAL
39
 
23
青衣體育館B場
FINAL
50
 
36
青衣體育館B場
FINAL
55
 
53
荃景圍體育館
FINAL
44
 
42
青衣體育館B場
FINAL
61
 
30
荃景圍體育館
FINAL
53
 
45
楊屋道體育館
FINAL
41
 
50
青衣體育館B場
FINAL
53
 
32
荃景圍體育館
FINAL
28
 
31
青衣體育館B場
FINAL
48
 
22
荃景圍體育館
FINAL
46
 
36
LMS
青衣體育館B場
FINAL
48
 
40
荃景圍體育館
FINAL
47
 
27
青衣體育館B場
FINAL
47
 
39
荃景圍體育館
FINAL
48
 
27
青衣體育館B場
FINAL
49
 
46
荃景圍體育館
FINAL
35
 
38
青衣體育館B場
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.