TEAM
玖零聯合
COACH:
CAPTAIN:
GAME WIN DRAW LOSE POINTS POSITION
24 14 0 10 52 2
TEAM ROSTER
No. PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION
0 NGAN LI KIT 0cm 0kg
5 CHAN CHAK WING, RICKY 0cm 0kg
6 LEE KA CHUN 0cm 0kg
7 YU TSZ MING 0cm 0kg
8 LI SAI WING 0cm 0kg
13 LI WING CHEUNG 0cm 0kg
15 KWONG WAI MAN 0cm 0kg
16 SHUM WANG CHUN 0cm 0kg
23 LI CHU NGAI 0cm 0kg
24 CHAN LOK YU 0cm 0kg
25 SO MING YEUNG 0cm 0kg
SCHEDULE/RESULTS
FINAL
53
 
45
北葵涌鄧肇堅體育館B場
FINAL
39
 
35
荃景圍體育館
FINAL
38
 
35
荃景圍體育館
FINAL
34
 
68
林士德體育館A場
FINAL
19
 
78
楊屋道體育館A場
FINAL
65
 
37
青衣體育館B場
FINAL
31
 
37
荃景圍體育館
FINAL
52
 
29
林士德體育館A場
FINAL
37
 
81
青衣體育館B場
FINAL
45
 
38
青衣體育館B場
FINAL
37
 
58
青衣體育館B場
FINAL
47
 
31
荃景圍體育館
FINAL
43
 
40
荃景圍體育館
FINAL
38
 
54
青衣體育館A場
FINAL
56
 
48
楊屋道體育館A場
FINAL
41
 
58
荃景圍體育館
FINAL
46
 
55
青衣體育館B場
FINAL
46
 
37
PES
荃景圍體育館
FINAL
49
 
42
青衣體育館B場
FINAL
40
 
58
青衣體育館B場
FINAL
40
 
48
楊屋道體育館A場
FINAL
48
 
55
TnT
青衣體育館B場
FINAL
40
 
43
青衣體育館B場
FINAL
36
 
38
林士德體育館B場
Copyright © 2015 Pop Sports Association. All rights reserved.